Založenie spoločnosti:

 • Administrácia spoločnosti
 • Právne služby v spolupráci s právnickou kanceláriou
 • Poskytnutie virtuálneho sídla spoločnosti
 • Registrácia na príslušných úradoch a inštitúciách

Vedenie účtovníctva:

 • Spracovanie, zaúčtovanie účtovných dokladov v súlade s platnou legislatívou
 • Rekonštrukcia účtovníctva
 • Sledovanie pohľadávok a záväzkov
 • + Zobraziť viac

Na základe požiadaviek klienta vieme zabezpečiť aj:

 • Intrastat
 • zastupovanie klienta resp. účasť na rokovaniach s obchodnými partnermi spolu s klientom
 • vyhľadávanie obchodných partnerov – dodávateľov, odberateľov
 • organizovanie a príprava stretnutí klienta s obchodnými partnermi
 • zastupovanie pri obchodných transakciách
 • zabezpečenie ubytovania počas prítomnosti klienta v SR
 • zabezpečenie prepravy z/na letisko a počas celej prítomnosti klienta v SR