Cenu za nami poskytované služby „ušijeme“ každému klientovi na mieru, na základe individuálneho prístupu, rozsahu služieb, počtu účtovných dokladov, zamestnancov a doby trvania zmluvy uzavretej s našou spoločnosťou.

V prípade záujmu o indikatívnu cenovú ponuku, prosím vyplňte nižšie uvedený formulár.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Obchodný názov spoločnosti(povinné)

Adresa sídla (povinné)

IČO

DIČ

IČ DPH

Predmet podnikania

Kontaktná osoba

Email (povinné)

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Vaša správa

SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA

Typ účtovníctva (povinné)

Platca DPH

Druh

Počet prijatých faktúr
ks

Počet vystavených faktúr
ks

Počet pohybov v banke
ks

Počet interných dokladov
ks

Majetok na leasing
ks

Majetok na odpisovanie
ks

SPRACOVANIE MIEZD

Mám záujme o spracovanie miezd

Počet zamestnancov